Pontosítás

A gyülekezeti naptártól eltérően

’A Házasság művészete’ sorozat májusi alkalma május 14-én lesz megtartva. Május 22-én vasárnap 09:00 és 10:30 órakor lesznek a szokott rend szerint az Istentiszteletek.

Gyülekezetünkben a Konfirmációs vizsga és fogadalomtétel május 28-án és 29-én lesz. Azon a héten pedig 23-27-ig hétfőtől péntekig minden este 18:30-kor Konfirmáció előkészítő sorozat lesz.

Mennybemenetel napján május 26-án 10:30-kor Istentisztelet. Június 5-én Pünkösdvasárnap 09:00 és 11:00-kor lesznek az ünnepi Úrvacsorás Istentiszteletek, június 6-án Pünkösdhétfő napján 10:30-kor lesz az ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet.